Author: Redaktor

Mieszkanie

Nowe inwestycje w Bydgoszczy

Rynek nieruchomości w Bydgoszczy rozwija się bardzo prężnie. Powstaje wiele nowych osiedli, gdzie deweloperzy oferują cały wachlarz nowoczesnych mieszkań o różnym metrażu. Szczególnym ...
Edukacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Człowiek starszy żyjący w dzisiejszym szybko pędzącym i rozwijającym się świecie, przyjmuje różne postawy. Jedni ludzie szybko, na bieżąco przystosowują się, inni zostają ...
Edukacja

Rola technologi w systemie edukacji

Cechą znamienną współczesności są przemiany, które się wokół nas dokonują. Przeobrażeniom ulegają właściwie wszystkie obszary życia. W większości nie pozostaje to bez wpływu ...
Bez kategorii

Alkoholizm i współuzależnienie

O alkoholizmie trudno pisać jako problemie odosobnionym. W większości wypadków powinno mówić się również o współuzależnieniu. Coraz częściej alkoholizm jest rozpatrywany również w ...
Edukacja

Dydaktyka osób niepełnosprawnych

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo mają swoje uwarunkowania i specyfikę. W ich organizacji i prowadzeniu należy uwzględniać ...
Mieszkanie

Marketing w branży nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami jest współcześnie wysoko wyspecjalizowaną dziedziną zarządzania zasobami majątkowymi, łączącą rozległe doświadczenia praktyczne zarządców nieruchomości z nowoczesnymi poglądami na gospodarowanie tymi zasobami. ...

Posts navigation