Edukacja

Rola technologi w systemie edukacji

Cechą znamienną współczesności są przemiany, które się wokół nas dokonują. Przeobrażeniom ulegają właściwie wszystkie obszary życia. W większości nie pozostaje to bez wpływu na edukację. Konsekwencją powstawania społeczeństwa informacyjnego, rozwoju globalizacji i jeszcze wielu innych zjawisk jest również konieczność przystosowania się do rzeczywistości niejednoznacznej, przeładowanej informacjami i nasyconej technologiami.

Zadanie przygotowania młodego pokolenia do życia i funkcjonowania w takim świecie spoczywa na edukacji, która jednak, aby temu sprostać, nie może stanowić zamkniętego organizmu, który nie przyjmuje zmian i jest obojętny albo nawet stoi w opozycji do tego, co dzieje się dookoła. Młody musi nabyć pewne określone kompetencje, sprawności i wiedzę, aby umiejętnie funkcjonować w zastanej, ale niestałej rzeczywistości. Pomimo ciągłego postępu, niezmienna od wielu lat pozostaje konieczność czytania i pisania. Umiejętności te, wchodzące w zakres kompetencji komunikacyjnych, stanowią jeden z podstawowych warunków współczesnego życia. Bez umiejętności czytania i pisania funkcjonowanie w teraźniejszości i przyszłości jest niemożliwe. Jednocześnie wciąż otwarty pozostaje problem, jak uczyć dzieci czytania i pisania w sposób efektywny.

Wydaje się, że doskonałym  środkiem dydaktycznym są technologie informacyjne. Istnieje wiele przesłanek i dowodów, które uzasadniają wykorzystanie technologii informacyjnych we wspomaganiu nauki czytania i pisania. Nie ma również wątpliwości, że wykorzystanie TI w tym zakresie sprzyja zintegrowaniu edukacji, procesu uczenia się z otaczającą rzeczywistością. Proces dydaktyczny wspomagany zdobyczami technologii nie jest oderwany od reszty świata.

Warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zintegrowanie działań i środków, przy jednoczesnym zachowaniu ich różnorodności. Trudnej sztuki czytania i pisania można się uczyć za pomocą wielu metod, jedną z nich może być wykorzystywanie technologii informacyjnych. Z roku na rok pojawia się na polskim rynku coraz więcej multimedialnych programów edukacyjnych, portali internetowych czy pomysłów metodycznych, które mogą stanowić pomoc we wspomaganiu nabywania umiejętności czytania i pisania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jednakże stosowanie technologii informacyjnych w procesie edukacji  nie jest zjawiskiem powszechnym.

Nie można nie podejmować prób wprowadzania nowego medium dydaktycznego, opierając się na założeniu, że istnieje wiele sprawdzonych, tradycyjnych metod i środków dydaktycznych wykorzystywanych w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Należy, bowiem pamiętać, że dzisiejsi uczniowie są innymi dziećmi niż te, które uczyliśmy w tamtym roku, nie wspominając już o pokoleniu wcześniejszym – mają inne wymagania, predyspozycje, umiejętności, z którymi przychodzą do szkoły i żyją w zmienionym świecie.

Alkoholizm i współuzależnienie

Previous article

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Next article

Comments

Comments are closed.