Home Edukacja Rola technologi w systemie edukacji

Rola technologi w systemie edukacji

Możliwość komentowania Rola technologi w systemie edukacji została wyłączona
0
146

Cechą znamienną współczesności są przemiany, które się wokół nas dokonują. Przeobrażeniom ulegają właściwie wszystkie obszary życia. W większości nie pozostaje to bez wpływu na edukację. Konsekwencją powstawania społeczeństwa informacyjnego, rozwoju globalizacji i jeszcze wielu innych zjawisk jest również konieczność przystosowania się do rzeczywistości niejednoznacznej, przeładowanej informacjami i nasyconej technologiami.

Zadanie przygotowania młodego pokolenia do życia i funkcjonowania w takim świecie spoczywa na edukacji, która jednak, aby temu sprostać, nie może stanowić zamkniętego organizmu, który nie przyjmuje zmian i jest obojętny albo nawet stoi w opozycji do tego, co dzieje się dookoła. Młody musi nabyć pewne określone kompetencje, sprawności i wiedzę, aby umiejętnie funkcjonować w zastanej, ale niestałej rzeczywistości. Pomimo ciągłego postępu, niezmienna od wielu lat pozostaje konieczność czytania i pisania. Umiejętności te, wchodzące w zakres kompetencji komunikacyjnych, stanowią jeden z podstawowych warunków współczesnego życia. Bez umiejętności czytania i pisania funkcjonowanie w teraźniejszości i przyszłości jest niemożliwe. Jednocześnie wciąż otwarty pozostaje problem, jak uczyć dzieci czytania i pisania w sposób efektywny.

Wydaje się, że doskonałym  środkiem dydaktycznym są technologie informacyjne. Istnieje wiele przesłanek i dowodów, które uzasadniają wykorzystanie technologii informacyjnych we wspomaganiu nauki czytania i pisania. Nie ma również wątpliwości, że wykorzystanie TI w tym zakresie sprzyja zintegrowaniu edukacji, procesu uczenia się z otaczającą rzeczywistością. Proces dydaktyczny wspomagany zdobyczami technologii nie jest oderwany od reszty świata.

Warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest zintegrowanie działań i środków, przy jednoczesnym zachowaniu ich różnorodności. Trudnej sztuki czytania i pisania można się uczyć za pomocą wielu metod, jedną z nich może być wykorzystywanie technologii informacyjnych. Z roku na rok pojawia się na polskim rynku coraz więcej multimedialnych programów edukacyjnych, portali internetowych czy pomysłów metodycznych, które mogą stanowić pomoc we wspomaganiu nabywania umiejętności czytania i pisania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jednakże stosowanie technologii informacyjnych w procesie edukacji  nie jest zjawiskiem powszechnym.

Nie można nie podejmować prób wprowadzania nowego medium dydaktycznego, opierając się na założeniu, że istnieje wiele sprawdzonych, tradycyjnych metod i środków dydaktycznych wykorzystywanych w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. Należy, bowiem pamiętać, że dzisiejsi uczniowie są innymi dziećmi niż te, które uczyliśmy w tamtym roku, nie wspominając już o pokoleniu wcześniejszym – mają inne wymagania, predyspozycje, umiejętności, z którymi przychodzą do szkoły i żyją w zmienionym świecie.

Pokaż więcej powiązanych artykułów
Load More By Redaktor
Load More In Edukacja
Komentowanie zostało wyłączone

Sprawdź także

Czy trzeba mieć uprawnienia na sterowanie jachtem?

Patrząc na to jak po jeziorze śmigają żaglówki oraz jednostki kabinowe można nabrać przeko…