Bez kategorii

Prezydent podpisał nowelizację prawa łowieckiego

Nowe prawo łowieckie przede wszystkim wzmocni uprawnienia właścicieli nieruchomości. Da możliwość wyłączania swoich gruntów z polowań. Jest to konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego spośród 2014 roku. Chodziło właśnie o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów przy tworzeniu obwodów łowieckich oraz możliwości wyłączania swoich nieruchomości z polowań. TK dał wówczas 18 miesięcy na zmianę przepisów.

Znowelizowana ustawa stopniowi, iż właściciel bądź użytkownik wieczysty gruntów wchodzących do obwodu łowieckiego będzie mógł złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadza się na prowadzenie polowań na ich gruntach.

Nowe przepisy zwiększą też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim. Będzie on m.in. zatwierdzał statut PZŁ, powoływał i odwoływał Łowczego Krajowego.

Nowelizacja doprecyzowuje ponadto kwestie związane spośród szacowaniem szkód i wypłat odszkodowań. Koła łowieckie będą potem wypłacały zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przez zwierzynę czy w okresie prowadzenia polowania. Myśliwi nie będą jednak sami szacować szkód. Będą się tym zajmować komisje składające się z przedstawiciela gminy, zarządcy obwodu łowieckiego i właściciela nieruchomości, na której wystąpiła szkoda. Organem odwoławczym będzie nadleśniczy, a od jego decyzji będzie można odwołać się do sądu.

Czy trzeba mieć uprawnienia na sterowanie jachtem?

Previous article

Wygoda czy elegancja?

Next article

Comments

Comments are closed.