Dla milenialsów i pokolenia „Z” przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialne są niezwykle ważne. Uważają, że firmy powinny inwestować w poprawę społeczeństwa i szukać rozwiązań, które pomogą w tych ulepszeniach. Dlatego niezwykle ważne jest, aby firmy chwaliły się tym, jak starają się wywrzeć pozytywny wpływ na świat, aby społeczeństwo mogło zobaczyć podejmowane przez nich inicjatywy prospołeczne. Pokazywanie wysiłków jest ważne, aby docierać do milenialsów, gdyż te wysiłki będą wpływać na wybory dokonywane przez tę grupę jako konsumentów.

Milenialsi chcieliby także brać udział w inicjatywach, takich jak uczestnictwo w wolontariacie lub przekazywanie darowizn na cele charytatywne. Ze względu na to, że coraz więcej firm zaczyna dostrzegać to jak ich wysiłki świadome społecznie i środowiskowo wpływają na postrzeganie konsumentów.

Aktywizm milenialsów i wszystkich pokoleń wpłynie również na zmieniające się trendy w CSR. Można spodziewać się, że firmy będą publicznie sprzeciwiać się nękaniu w miejscu pracy i dyskryminacji. Różnorodność w miejscu pracy będzie się nadal powiększać, obejmując ludzi wszystkich ras, płci, kultur, niepełnosprawności i orientacji seksualnych.

Firmy coraz częściej będą zabierać głos w sprawie niesprawiedliwości społecznej i polityki, która będzie miała negatywny wpływ na środowisko. Nawet działania mające na celu wspieranie ochrony prywatności może stać się częścią trendów społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż coraz więcej na świecie dostrzega się problemy związane z danymi osobowymi.

Rozwiązania energooszczędne przy budowie domu

Previous article

Bramy ogrodzeniowe – technologia XXI wieku

Next article

Comments

Comments are closed.