Mieszkanie

Marketing w branży nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami jest współcześnie wysoko wyspecjalizowaną dziedziną zarządzania zasobami majątkowymi, łączącą rozległe doświadczenia praktyczne zarządców nieruchomości z nowoczesnymi poglądami na gospodarowanie tymi zasobami. Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Zarządzanie nieruchomościami jest pewnego rodzaju klamrą, spinającą wiele dziedzin, poczynając od zagadnień prawnych, etycznych, poprzez kwestie techniczne, tj. budownictwo, rolnictwo, leśnictwo oraz podstawy geodezji, aż po zagadnienia ekonomiczne, w tym dotyczące marketingu i reklamy.

Głównym tematem pracy są zagadnienia związane z marketingiem i reklamą w segmencie pośrednictwa nieruchomości. Temat jest tym bardziej ciekawy, iż
w związku z niedawną akcesją przynależnością Unii Europejskiej, zmieniły się standardy na rynku nieruchomości, które mają wpływ na działalność polskich pośredników nieruchomości. Przeznacza się większe fundusze na reklamę, a także tworzenie nowych czy też ulepszanie już istniejących kanałów dotarcia z ofertą do potencjalnego klienta.

Jednocześnie warto zauważyć, iż istnieje raczej uboga literatura na temat marketingu i reklamy, związanych z rynkiem nieruchomości. Tematyka ta jest właściwie poruszana jedynie w ramach krótkich podrozdziałów książek traktujących o nieruchomościach. Tematyka ta jest jednak traktowana w nich bardzo pobieżnie i ogólnikowo.

Dydaktyka osób niepełnosprawnych

Next article

Comments

Comments are closed.