Marketing w branży nieruchomości

Zarządzanie nieruchomościami jest współcześnie wysoko wyspecjalizowaną dziedziną zarządzania zasobami majątkowymi, łączącą rozległe doświadczenia praktyczne zarządców nieruchomości z nowoczesnymi poglądami na gospodarowanie tymi zasobami. Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Zarządzanie nieruchomościami jest pewnego rodzaju klamrą, spinającą wiele dziedzin, poczynając…