Edukacja

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Człowiek starszy żyjący w dzisiejszym szybko pędzącym i rozwijającym się świecie, przyjmuje różne postawy. Jedni ludzie szybko, na bieżąco przystosowują się, inni zostają ...
Edukacja

Rola technologi w systemie edukacji

Cechą znamienną współczesności są przemiany, które się wokół nas dokonują. Przeobrażeniom ulegają właściwie wszystkie obszary życia. W większości nie pozostaje to bez wpływu ...
Edukacja

Dydaktyka osób niepełnosprawnych

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo mają swoje uwarunkowania i specyfikę. W ich organizacji i prowadzeniu należy uwzględniać ...