Home Edukacja Dydaktyka osób niepełnosprawnych

Dydaktyka osób niepełnosprawnych

Możliwość komentowania Dydaktyka osób niepełnosprawnych została wyłączona
0
137

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo mają swoje uwarunkowania i specyfikę. W ich organizacji i prowadzeniu należy uwzględniać predyspozycje psychofizyczne omawianej grupy uczniów. Zajęcia te realizowane są w specjalnych placówkach oświatowych, jako jeden z licznych przedmiotów nauczania. Taką placówką jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Powstał on dopiero w 1982 roku. Należy do grupy szkół specjalnych, podlega Starostwu Powiatowemu we Wrocławiu. W nim uczą się dzieci i młodzież upośledzona umysłowo, które z racji niepełnosprawności intelektualnej nie mogą uczęszczać do szkół ogólnodostępnych w miejscu ich zamieszkania.

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Specyfika kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie edukacji. W tym procesie nie ma przedmiotów nauczania ważniejszych i mniej ważnych. Wszystkie mają istotne znaczenie w kształtowaniu osobowości wychowanków.

Głównym celem dydaktycznym jest przygotowanie uczniów i wychowanków do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez zapewnienie im możliwości rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wartości światopoglądowych.

Pokaż więcej powiązanych artykułów
Load More By Redaktor
Load More In Edukacja
Komentowanie zostało wyłączone

Sprawdź także

Czy trzeba mieć uprawnienia na sterowanie jachtem?

Patrząc na to jak po jeziorze śmigają żaglówki oraz jednostki kabinowe można nabrać przeko…