Zdrowie

Leczenie kanałowe zębów – co to jest i dlaczego jest ważne?

Zęby są nie tylko elementem naszego uśmiechu, ale także narzędziem do gryzienia i żucia pokarmów. Aby spełniać te funkcje, muszą być zdrowe i mocne. Niestety, zęby są narażone na różne czynniki, które mogą je uszkodzić i spowodować ból. Jednym z nich jest próchnica, która niszczy szkliwo i zębinę, a w zaawansowanych przypadkach może dotrzeć do wnętrza zęba i zainfekować miazgę. Miazga to tkanka zawierająca naczynia krwionośne i nerwy, która wypełnia komorę i kanały korzeniowe zęba. Jeśli miazga ulegnie zapaleniu lub martwicy, konieczne jest leczenie kanałowe.

Leczenie kanałowe, zwane też endodontycznym, polega na usunięciu zmienionej chorobowo miazgi z kanałów i komory zęba, następnie na ich zdezynfekowaniu i wypełnieniu odpowiednim materiałem, a na koniec na szczelnym zabezpieczeniu korony zęba. Celem leczenia kanałowego jest uratowanie zęba przed usunięciem i zapobieganie powikłaniom, takim jak ropień czy torbiel przykorzeniowa.

Leczenie kanałowe jest wykonywane przez dentystę lub specjalistę endodontę. Przed zabiegiem lekarz wykonuje zdjęcie RTG zęba, aby ocenić stan miazgi i kształt kanałów. Następnie podaje znieczulenie miejscowe i izoluje ząb za pomocą koferdamu – gumowej osłony zapobiegającej przedostawaniu się śliny i bakterii do wnętrza zęba. Potem otwiera koronę zęba i usuwa miazgę za pomocą specjalnych narzędzi – pilników i strzykawek. Po oczyszczeniu kanałów lekarz sprawdza ich długość za pomocą aparatu pomiarowego lub RTG. Kolejnym etapem jest poszerzanie i modelowanie kanałów oraz ich płukanie roztworem dezynfekującym. Na koniec lekarz wypełnia kanały gutaperką – elastycznym materiałem pochodzenia roślinnego – oraz cementem uszczelniającym. Wierzch zęba jest odbudowywany za pomocą materiału kompozytowego lub korony protetycznej.

Leczenie kanałowe jest zabiegiem bezbolesnym dzięki znieczuleniu miejscowemu. Może jednak wystąpić ból pooperacyjny lub nadwrażliwość na bodźce termiczne lub mechaniczne. Zazwyczaj ustępują one po kilku dniach i można je łagodzić za pomocą leków przeciwbólowych lub przeciwzapalnych. Ważne jest też przestrzeganie higieny jamy ustnej i unikanie obciążania leczonego zęba.

Leczenie kanałowe jest skuteczną metodą ratowania chorych zębów i zapobiegania ich utracie. Dzięki niemu można zachować naturalny wygląd i funkcję uzębienia oraz uniknąć kosztownych protetycznych uzupełnień braków.