Nowa nieruchomość a księga wieczysta

Przeniesienie własności nieruchomości następuje poprzez porozumienie. Wpis do księgi wieczystej ma  charakter deklaracji. Również w przypadku sprzedaży nieruchomości mamy do czynienia z wymaganiem konstytutywnego wpisu do księgi wieczystej. Zastrzeżono je w ustawie o własności lokali, postanawiając, że umowa o ustanowieniu…

Opublikowane w Redaktor